E-Defter İkincil Saklamada Gönderilecek Dosyalar

E-defter ikincil kopya saklamada dosya göndermek için https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden göndermek aracını indirmeniz gerekli.

Göndereceğiniz dosyalar ise o aya ait kebir beratı, kebir defteri, yevmiye beratı,  yevmiye defteri dosyaları ve gibden onaylı olarak indirdiğiniz dosyalardır.

akinsoft,wolvox,bireysel,edefter-e-defter

Bu dosyaların tamamı zip formatında olmalıdır. Aksi halde ikincil saklamaya dosya gönderimi sağlanamamaktadır.