E-Dönüşüm Zorunlu Geçiş Tarihleri Bilgilendirme

Zorunlu E-Dönüşüm tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Mükelleflere göre E-Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, E-Arşiv, E-Müstahsil zorunlukları ve geçiş tarihleri farklılık göstermektedir. Tüm liste ;

MÜKELLEF

ZORUNLULUK

TARİH

2023 Cirosu 3Milyon TL ve üzeri olanlarE-Fatura + E-Arşiv Fatura + 
E-Müstahsil

01/07/2024

e-TİCARET Firmalarında 2023 Cirosu 500 Bin TL ve üzeri olanlarE-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama01/07/2024
Gayrimenkul veya Motorlu araç firmaları 2023 Cirosu 500Bin TL ve üzeri olanlarE-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama 01/07/2024

Tüm Oteller ( Ciro Şartsız)E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama

01/07/2022

Döviz BürolarıE-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama

01/01/2022

Bavul Ticareti YapanlarE-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama

01/07/2020

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL’yi Aşan FaturalarE-Arşiv Fatura

01/01/2020

Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek 5.000 TL’yi Aşan FaturalarE-Arşiv Fatura

01/01/2020

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL’yi Aşan FaturalarE-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Tüm Malların İmali, İthali ve Ana Bayi/Distribütör Şeklinde Pazarlanmasını Gerçekleştiren MükelleflerE-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Şekerin (Beyaz Şeker, Yarı Beyaz Şeker…) İmalini Gerçekleştiren MükelleflerE-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Demir ve Çelik (GTİP 72) ile Demir veya Çelikten Eşya (GTİP 73) İmali, İthali veya İhracı FaaliyetindeE-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Gübre Takip Sistemi’ne Kayıtlı KullanıcılarE-İrsaliye

01/07/2020

Bağımsız Denetime Tabi Olan ŞirketlerE-Defter

01/01/2020

Tüm E-Defter MükellefleriE-Defter Saklama

01/07/2020

01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Devam Etmekte Olan Serbest Meslek ErbaplarıE-Serbest Meslek Makbuzu

01/06/2020

01.02.2020 Tarihinden İtibaren Faaliyetine Başlyacak Serbest Meslek ErbaplarıE-Serbest Meslek Makbuzu

İşe Başladıkları Ayı İzleyen 3. Ayın Sonu

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan ve Müstahsil Makbuzu Düzenleyen MükelleflerE-Müstahsil Makbuzu

01/07/2020

Categories:


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir