e-irsaliye nedir?

E-İrsaliye Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

akınsoft,bireysel,wolvox,possify,e-irsaliye

e-İrsaliye Zorunlu bir uygulama mı? e-İrsaliye Kullanabilir miyim?

e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

• 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

• e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

Sadece hizmet üreten ve hizmet satan firmalar da e-irsaliyeye uygulamasına geçmeli mi?

e-İrsaliye Uygulaması GİB’nın yayımlamış olduğu taslak tebliğ kapsamında 1/7/2019 tarihi ile zorunlu bir uygulama olacaktır. Mükellefler, an itibari ile uygulamadan faydalanabilirler. e-irsaliye düzenlemiyor olsanız bile, size gelen e-irsaliye belgelerini alabilmeniz için e-irsaliye uygulamasına isteğe bağlı dahil olabilirsiniz.

e-İrsaliye Sistemine Erişimi Nasıl Sağlayabilirim?
Başvuru işlemlerinde, e-İrsaliye gönderiminden yararlanma yöntemleri 3 gruba ayrılmıştır. Bunlar;

• Gib-Portal Yoluyla

• Özel Entegratör Yoluyla

• Doğrudan Entegrasyon Yoluyla

e-İrsaliye uygulamasına geçmek için neler yapmam gerekiyor?
Başvuru adımlarına www.efatura.gov.tr web sitesinden Elektronik Başvuru Rehberi detaylarına ulaşabilirsiniz (http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/E-irsaliyeUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu_V1.pdf)

Kullanıcı Listesi : e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı tüm kullanıcıların listesine http://www.efatura.gov.tr/eirsaliyekayitlikullanicilar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

e-İrsaliye uygulamasına interaktif VD üzerinden başvuru yapabilir miyim?

Başvuru usul ve esasları için internet sitesinde (www.efatura.gov.tr) e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu bulunmaktadır. İlgili kılavuzda yer alan açıklamalara göre başvuru yapabilirsiniz.

GIB Portal Yöntemi ile de e-İrsaliye düzenlenebilecek midir?

e-Fatura uygulamasından GİB PORTAL yöntemi ile yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasında da GİB PORTAL yöntemini kullanmak durumundadır. Bu durumda başvuru kılavuzunda açıklandığı şekilde portal uygulaması içindeki araçlar menüsünde yer alan kullanıcı bilgileri kısmında “e-İrsaliye kullanmak istiyorum” bölümünü işaretlemesi yeterlidir.

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara elektronik ortamda e-irsaliye düzenlemesi mümkün müdür?

e-İrsaliye düzenleme zorunluluğu her iki tarafın da e-İrsaliye sistemine kayıtlı kullanıcı olduğu durum için geçerli olup, irsaliye düzenlenen muhatabın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda sevk irsaliyesinin matbu kağıt ortamda düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bununla birlikte, GİB tarafından sisteme tanımlı olmayan alıcıları temsil etmek üzere “sanal” bir kayıtlı kullanıcı tanımlanması halinde, muhatap olarak bu kayıtlı kullanıcı seçilerek (asıl muhatap bilgisi ayrıca e-İrsaliyenin ilgili alanında yer verilecektir.) e-İrsaliye düzenlenmesi ve alıcısının talebine uygun olarak kağıt çıktısının verilmesi ya da harici elektronik yollarla elektronik ortamda iletilmesi mümkün hale gelebilecektir. Konuya ilişkin sistemsel geliştirmelerin tamamlanması müteakip gerekli duyurular www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılacaktır.

e-İrsaliye Uygulamasına dahil olan mükellefler kağıt irsaliye düzenleyebilir mi ?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere/ müşterilere düzenlenecek sevk irsaliyesinin ise, öteden beri devam ettiği şekilde:

a) Matbu kağıt sevk irsaliyesi olarak veya

b) İrsaliyeli fatura olarak veya

c) Satıcının e-Arşiv uygulamasına da kayıtlı olması halinde irsaliye yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı olarak veya

d) İrsaliye yerine geçen ÖKC Fatura bilgi fişlerinin müşteriye verilmesi suretiyle, düzenlenebilmesine devam edilecektir.

Ancak bununla birlikte, GİB tarafından sisteme kayıtlı olmayan muhatapları temsil etmek üzere “sanal” bir kayıtlı kullanıcı tanımlanması halinde, muhatap olarak bu kayıtlı kullanıcı seçilerek e-İrsaliye düzenlenip bunun kağıt çıktısının verilmesi mümkün hale gelebilecektir. Konuya ilişkin sistemsel geliştirmelerin tamamlanması müteakip gerekli duyurular www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılacaktır.

Yabancı firmalara düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye kapsamında olacak mıdır?

Yurt dışındaki yabancı firmalara düzenlenen ihracat faturalarına istinaden kullanılan irsaliyeler kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

Categories:


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir